Gini kent een vacature een bepaalde status toe. We hebben 3 statussen: publiek, intern en privé.

Publiek uitgezette vacatures staan minimaal op uw eigen website. Daarnaast kunt u ze uitzetten op social media, zoals Twitter en/of Facebook.

De intern uitgezette vacatures zijn alleen zichtbaar voor de medewerkers binnen het bedrijf.

Ten slotte heb je nog vacatures die privé zijn en alleen zichtbaar voor diegene die ze in beheer heeft. U bepaalt zelf of deze vacatures worden uitgezet of niet.

Iedere vacature heeft ook een Workflow. U kunt deze Workflow zelf opstellen en van taken en milestones voorzien in Gini Milestones. Aan iedere milestone is een x aantal taken gekoppeld. Bijvoorbeeld wanneer een vacature in fase 3 is, dan heeft hij fase 1 en 2 doorlopen en daarbij alle acties uitgevoerd die daaraan gekoppeld zijn. De taken kunt u ook aan een collega delegeren binnen uw organisatie. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vragen van goedkeuring aan uw manager om de vacature uit te zetten. Ook kunt u er een tijd aan koppelen voordat een volgende actie plaatsvindt. U wilt er bijvoorbeeld aan herinnerd worden wanneer een vacature al twee weken intern is uitgezet, zodat u kunt beslissen om hem extern uit te gaan zetten.

Naast de Milestones heeft een vacature ook een eigen dossier waarin u kunt zien wat er door wie is gedaan, op welk tijdstip.